JANUARI

11.1 Tjänstemän vid Wärtsilä i Vasa marscherade ut under förmiddagen. Tjänstemännen protesterar mot att Wärtsilä erbjuder dem fortsatta anställningar med endast tre fjärdedelar av den lön de haft tidigare. Strejken pågår i ett dygn.
13.1 Strejk vid Bronto Skylift i Björneborg, i protest mot nedskärningar vid fabriken.
14.1 Samtliga 12 väktare anställda av ISS marscherade ut från ett varuhus i Vanda under fredagseftermiddagen. Väktarna är missnöjda med sina förmän som sägs syssla med pennalism och arbetsplatsmobbning.
17.1 Hamnarbetare vid hamnen i Kotka strejkade i ett dygn i protest mot samarbetsförhandlingar vid bolaget Finnsteve.
19.1 Stuvare vid Finnsteve i Vuosaari hamn, Helsingfors, inledde på onsdagskvällen en vild strejk i protest mot nedskärningsplaner. Strejken pågår i ett dygn.
22.1 En av tre anställda vid ett av Fazers varuhusbageri vägrade arbeta på lördagen utan särskilt avtal.
24.1 Personalen vid Shell Aviation Finland Oy inledde under måndagseftermiddagen en tankningsstrejk av Finnairs flygplan. Enligt arbetarna har företaget inte följt rådande kollektivavtal som säger att arbetstider för treskiftsarbete ska meddelas långt på förhand. Strejken pågår till tisdag morgon.
26.1 240 anställda vid Componenta i Jakobstad deltar i spontan utmarsch i protest mot att 120 anställda ska få sparken. Produktionen vid fabriken stannade på onsdagskvällen och ligger nere till fredag.
29.1 En av tre anställda vid ett av Fazers varuhusbageri vägrade arbeta på lördagen utan särskilt avtal.

STREJKER TOTALT JANUARI: 9 (-3 strejker i jämförelse med januari 2010)

FEBRUARI

1.2 Omkring hundra arbetare vid Rautaruukki i Hangö vägrade komma till arbetsplatsen på grund av att företaget infört rökförbud under arbetstid. ”Tobaksstrejken” pågick i ett dygn.
3.2 Väktare anställda av Citycon Abp i huvudstadsregionen marscherade ut från ett flertal stora varuhus i protest mot företagets personalpolitik. Enligt väktarna beror strejken på problem med arbetstider och ökade arbetsuppgifter. Väktarna återgår till arbetet på fredagsmorgonen. Strejkbrytare sägs sköta arbetet under strejken.
9.2 Vasabladet rapporterar om en utmarsch vid säkerhetsföretaget Loomis, f.d. Securitas. Personalen som sköter Loomis penningtransporter i Österbotten ska ha marscherat ut i protest mot kommande nedskärningar. Strejken pågick i ett dygn och sägs ha orsakat en del ”nattliga bekymmer” i hela landskapet. Även Securitas väktare i Uleåborg och Verifis väktare i Vasa strejkade.
11.2 Personalen vid Turvatiimis alarmcentraler i Vasa marscherade ut. Även Securitas väktare i Kouvola samt Turvatiimis väktare i Imatra marscherade ut.
+ Över tusen Nokia-anställda marscherade ut från företagets arbetsplatser i Hervanta, kl. 14, i oro över uppsägningar.
+ Personalen vid Arabias keramikfabrik i Helsingfors marscherade ut under fredagen. Arbetarna protesterar mot nedskärningar där hundratals anställda berörs.
12.2 Turvatiimis väktare i Villmanstrand marscherade ut från arbetsplatserna kl. 14, i syfta att snabba på avtalsförhandlingarna.
+ Väktarna vid Securitas City Patrol i Helsingfors marscherade ut från arbetsplatserna kl. 16 under lördagen, i syfte att snabba på avtalsförhandlingarna med arbetsköparen.
+ Väktare vid ISS marscherade ut från Fennia-kortellen i H:forsregionen.
14.2 Distriktsväktare vid ISS marscherade ut från arbetsplatserna i Helsingfors vid midnatt. Hela skiftet deltog och aktionen beskrivs som fullständigt lyckad.
+ ISS-väktare marscherade ut från Fujitsu Siemens i Esbo. Objektet beskrivs som strategiskt viktigt.
+ Samtliga metroväktare i Helsingfors marscherade ut under måndagskvällen. Aktionen är ett led i att sätta press på arbetsköparen efter att kollektivavtalsförhandlingarna strandade i slutet av januari.
18.2 Securitas väktarenhet i Kemi-Torneå marscherade ut under 4 timmar.
19.2 Alla förutom en väktare vid Linnan Vartijat i Tavastehus marschade ut vid midnatt.
21.2 Samtliga bildistriktsväktare (inklusive en hund) vid ISS i huvudstadsregionen marscherade ut natten till måndagen.
21.2 Utmarsch vid ”företagsparken” i Björneborg efter att Boliden sagt upp ett fackligt ombud. Uppsägningen av ombudet tolkas som mycket allvarligt av fackavdelningen Metall 122. Det är oklart hur många arbetare som deltar i strejken och hur länge den pågår. Strejken omfattar åtminstone anställda vid Boliden, Luvata, Cupori och Neorem Magnets.
22.2 Samtliga 450 anställda vid Myllykoski Papers pappersbruk i Kouvola marscherade ut på tisdagen. Arbetare och tjänstemän är missnöjda med att inga alternativ till uppsägningar diskuterades under samarbetsförhandlingarna vid fabriken.

STREJKER TOTALT FEBRUARI: 17 (-1 strejker i jämförelse med februari 2010)

MARS

2.3 Stuvare vid Finnlines marscherade ut på onsdagen efter att massuppsägningar blir aktuella vid hamnarna i Helsingfors, Åbo och Kotka. Strejken pågår till lördag eftermiddag.
3.3 Bagerianställda vid Vaasan Leipomo i Kotka har marscherat ut i protest mot vad de anser vara arbetsköparens brott mot samarbetslagen. Strejken pågår till fredag kl. 14. Omkring 200 arbetare deltar.
4.3 Brevbärare med ansvar för ca. 16 000 hushåll i Helsingfors lämnade arbetet under förmiddagen. Strejken är en protest mot den postlag som behandlas i riksdagen och som befaras öka nattarbetet.
+ Byggnadsarbetare i Rovaniemi lade ner arbetet i fyra timmar i protest mot att inget kollektivavtal hade fåtts till stånd.
8.3 Personal vid Nordea Bank Payment Operations marscherade ut i protest mot utlokalisering.
9.3 Utmarsch vid postlogistiskcentralen i Vanda med följden att tusentals paket försenas med ett dygn. Såväl morgon- som kvällsskiftet har marscherat ut. Strejken beror på att den omstridda postlagen klubbades igenom i riksdagen. Lagen banar väg för konkurrens inom postsektorn.
+ Omkring 130 arbetare i Birkalandregionen strejkade vid 14 stycken av Skanskas byggnadsprojekt. Strejken berodde på att Skanska vill att arbetare ska förflyttas till andra arbetsuppgifter helt eller delvis, istället för att vara sjukskrivna.
10.3 Utmarscher vid postcentralerna i Tammerfors och Seinäjoki. I Tammerfors marscherade alla anställda ut medan enbart halva personalstyrkan gjorde så i Seinäjoki.
+ AKT inleder en blockad mot Finnlines fartyg i protest mot de senaste uppsägningarna. Inga fartyg ägda av Finnlines lastas eller lossas i finländska hamnar.
14.3 Ett femtiotal arbetare vid NCC Rakennus Oys byggnadsprojekt i Jyväskylä marscherade ut på måndagen i protest mot att NCC startat upp ett byggprojekt som satts i blockad av Byggnadsförbundet.
23.3 Bil- och Transportarbetarnas förbund AKT:s medlemmar lade ner arbetet vid hamnoperatören Finnsteve kl. 6 på morgonen. Samtidigt inleds en ny blockad mot bolaget som pågår i två dygn. Blockaden och utmarschen är en protest mot de nedskärningar som Finnsteve meddelat om.
+ Bryggeriet Sinebrychoffs 400 anställda i Kervo marscherade ut på onsdagskvällen i en strejk som ska pågå till lördagskvällen. Strejken är en protest mot att bryggeriet ska säga upp 51 anställda.
24.3 Fackförbunden IAU och Pro som organiserar tekniska tjänstemän vid Finnair arrangerar en politisk strejk i protest mot Finnairs bonussystem. Staten är majoritetsägare i bolaget och vid fackförbunden ogillas utformningen av det nuvarande bonussystemet för direktörerna.
25.3 Arbetarna vid Sandviks fabrik i Tammerfors stannade hemma på fredagen. De strejkar i protest mot ett ensidigt beslut att begränsa utnyttjandet av flextid. Arbetarna återgår till arbetet på måndag.
+ Personalen vid katalysatortillverkaren Ecocat i Laukaa och Uleåborg har marscherat ut från arbetsplatserna. Arbetarna protesterar mot att företaget avskedat en anställd och flyttat denna till en fabrik i Indien.
30.3 Totalt 3100 tjänstemän vid Telia Sonera strejkar i fem dygn. Detta i protest mot samarbetsförhandlingar där målet är att minska personalen med 300 anställda.

STREJKER TOTALT MARS: 16 (ingen förändring i jämförelse med mars 2010)

APRIL

6.4 Tjänstemän vid UPM:s pappersfabriker inleder en lönestrejk. UPM säger att strejken snabbt leder till produktionsminskningar.
12.4 Personalen vid ett Prisma-varuhus i Tammerfors strejkade i en timme på tisdagseftermiddagen. Konflikten beror på en lönetvist och skiljaktigheter mellan anställda och arbetsköparen samt lönetvister.
13-16.4 Arbetare vid Stora Enso och Efora i Imatra marscherade ut kl. 10 och beror på ett övertidsförbud samt hot mot en facklig förtroendeman vid Efora.
18.4 Tjänstemän vid Telia Soneras kundbetjäning inleder en fyra dagar lång strejk i protest mot inledda samarbetsförhandlingar. 3 000 anställda deltar i strejken.
19.4-11.5 1 500 tjänstemän inom pappersindustrin inleder en strejk ett dygn tidigare än beräknat eftersom Stora Enso använt sig av strejkbrytare under ett övertidsförbud. Strejken berör Stora Enso och Metsäliitto.
27.4 Strejk vid Sachtleben Pigments fabrik i Björneborg. Underhålls- och processarbetarna marscherade ut kl. 15. Strejken beror på en tvist om bonussystemet vid fabriken som pågått under ett års tid.

STREJKER TOTALT APRIL: 6 (-28 strejker i jämförelse med april 2010)

MAJ

4.5 Tjänstemän vid pappersindustriföretaget UPM inleder en tre dagar lång strejk. Strejken började tidigare än planerat eftersom UPM använt sig av strejkbrytare. Den två veckor långa strejken vid Stora Enso och Metsäliitto, som inleddes förra veckan, pågår fortfarande. Cirka 1 500 personer deltar. Också den strejken inleddes en dag tidigare än planerat, då Pro ogillade att arbetsgivaren tog till strejkförbrytare för att bryta förbudet mot arbete på övertid.
6.5 Anställda vid målerifabriken Tikkurila marscherade ut på fredagen. Personalhälsovården ska utlokaliseras till företaget Diacor i början av september. Samtliga 800 arbetare, tjänstemän och högre tjänstemän deltar i strejken som pågår till nästa vecka.
11.5 Stora Ensos och Eforas tjänstemän i Uleåborg marscherade ut på onsdagen kl. 12 i protest mot strejkbryteri.
26.5 70 arbetare vid Eckart Pigments fabrik i Björneborg ut i strejk mot användningen av inhyrd arbetskraft samt kallelse till samarbetsförhandlingar.
27.5 Personalen vid Jyväskylä Energis produktionsenhet för vatten och energi marscherade ut på fredagen. Strejken är en protest mot staden Jyväskyläs ägarpolitik. Arbetarna är oroliga för att man i effektivitetens namn betraktar allt ur säljandet och privatiseringens perspektiv.
+ Omfattande vild strejk vid Helsingfors-Vanda flygplats. Baggagehanterare och lastare vid företagen Barona Handling och ISS Aviation marscherade ut på fredagen med stora störningar som följd. Ingen förhandsvarning gavs före strejken som var en protest mot de tidigare arbetsköparna Finnair och SAS.

STREJKER TOTALT MAJ: 7 (-17 strejker i jämförelse med maj 2010)

JUNI

Annonser